Scroll down

FED. INT. DE CINECLUBS

Federació Internacional de Cineclubs

La Federació Catalana de Cineclubs és membre de la Federació internacional de Cineclubs.

L’ingrés en la Federació Internacional de Cineclubs(FICC) (1986) va representar una fita, que va coincidir amb el desenvolupament d’un projecte d’extensió comarcal del fet cineclubista. En 1986 la FCC ingressa en la FICC com a federació que no representa un estat. En l’Assemblea de Glasgow de 1995 la FCC és l’única federació espanyol representada i en l’Assemblea de 1997 a Tessalónica, la FCC va demanar ser admesa com membre de ple dret (fins a llavors érem membres associats, amb veu però sense vot), al•legant la no presencia d’un representant de l’Estat espanyol amb veu i vot, amb la consegüent indefensió que això ens provocava. Es va plantejar que el Comitè Executiu estudiés la proposició. En 1999, en l’Assemblea de Cottbus (Alemanya), es va abordar novament el tema. Es va contar amb el suport de federacions importants com la d’Alemanya, que, com a conseqüència de la nova situació del país (caiguda del mur de Berlín, reunificació), es trobaven amb dues federacions que no es volien fusionar. També es va contar amb l’ajuda dels italians, que conten fins a 8(!) Federacions diferents, que no s’organitzen territorialment, sinó, ideològicament. De l’Assemblea del 99 ja sortim amb el compromís d’una modificació dels Estatuts de la FICC per a permetre que Federacions que no representessin un estat poguessin ser admeses com membres de ple dret, contant amb el suport unànime de les federacions presents. Ja ens podíem considerar, per tant, representants d’un país normal en una organització democràtica internacional.

En 2001, en l’Assemblea de Porto (Portugal), es van aprovar els nous estatuts de la FICC, i es va consagrar la pertinència de la FCC com membre de ple dret. Han estat membres del Comitè Executiu de la FICC Xavier-Daniel (1983-1991), Martí Porter (2003-2005) i Julio Lamaña (2005-2018). En 2005 la FCC és guardonada amb el premi FOCIR (Federació d’Organitzacions Internacionalment Reconegudes)

La FCC organitza el Premi Quijote de la FICC al Festival de Cinema Independent de Barcelona, L’Alternativa des del 2018