Scroll down

Jurats i premis cineclubistes

Premis Miquel Porter i Guillemette Huerre

Els festivals i mostres organitzats per cineclubs a Catalunya, l’Associació Amics de Miquel Porter i Moix i la Federació Catalana de Cineclub van decidir crear el premi ‘Miquel Porter i Moix del públic‘ que s’atorga per cineclubistes catalans en les diferents Mostres i festivals organitzades per cineclubs a Catalunya. la versió per Festivals que valoren el treball fet per dones es coneix com a Premi Guillemette Huerre.

Qui van ser Miquel Porter i Guillemette Huerre? 

A Catalunya, els cineclubs representen l’opció del públic organitzat. Cineclubistes d’arreu, des d’aquesta opció, organitzen passis de films, cicles, mostres i festivals de cinema,… Els cineclubs, des de la seva llibertat, defensen els drets del públic: dret a tenir accés a la informació; dret a la formació entesa com a expressió de l’individu integrat en la seva comunitat i dret a associar-se com a cineclub reivindicant així el pes del públic en tota l’ activitat cinematogràfica.

El premi es va atorgar per primera vegada al Correcurts de la MACCA 2009 (Mostra d’animació i curtmetratges de Cassà de la Selva) el 7 de febrer 2009.

CRITERIS DE SEL·LECCIÓ DELS JURATS

Les convocatòries s’envien a tots els cineclubs federats que poden presentar els seus candidats. A l´hora de sel·leccionar els participants es dóna prioritat a aquells cineclubs i persones que no han participat abans o que ja fa temps que ho van fer.

Formulari per participar com a jurat

Cineclubs participants

  • Cineclub BEC, Barcelona Espai de Cinema i la seva mostra MIRADOCS
  • Cineclub Vuit i Mig de Cassa de la Selva i la Mostra de Curtmetratges i Animació (MACCA)
  • Cineclub Amics del Cinema de la Vall de Ribes i el seu Festival Gollut
  • Cineclub Cinema del Diable de Martirell i la seva Mostra de curtmetratges realizats per a dones
  • Cineclub Sala 1 de Vilanova i La Geltrí i el seu festival El Rotllo d’en Roig

Premis Don Quijote

El premi Quijote està organitzat per la Federació Internacional de cineclubs que facilita a les diferents federacions nacionals la possibilitat de que els cineclubs participin en aquests festivals com a jurat oficial FICC.

  • El candidat que es presenta, adquireix el compromís d’assistir al festival. En cas de no ser així, haurà de proporcionar un substitut per al seu lloc al jurat del festival. També haurà d’enviar una fotografia i un cv.
  • Els membres del jurat han d’escriure un article en català i Anglès o Francès i portar un catàleg del festival per a la FCC.
  • Els criteris que es seguiran a l’hora d’escollir els membres del jurat prioritzaran aquells cineclubs i cineclubistes que no hagin participat abans o que ho hagin fet fa temps. En cas de dubtes també es donarà prioritat a aquells que hagin enviat abans la seva candidatura.
  • La FCC envia a tots els cineclubs federats un formulari per poder optar.
  • A Catalunya el Festival que atorga el Premi Quijote és el Festival de Cinema Independent de Barcelona L’Alternativa
FICC-Jury-Galway-2015

Premis Jose Maria Nunes

Els premis Jose Maria Nunes s’atorguen des de 2011 i reconeixen la tasca dels cineclubs i les seves activitats. Aquests premis s’anomenen Jose Maria Nunes en honor de l’intrèpid cineasta de Barcelona, que va construir tota la seva filmografia al marge de la comercialitat i a contracorrent de modes i convencions, encaixant perfectament la tasca del cineclubisme català en els seus ja més de 80 anys d’història. El seu cinema va trobar en els cineclubs el seu lloc natural d’exhibició.