Scroll down

Què és un cineclub?

Cineclub:

“l’entitat sense ànim de lucre que s’autodenomina així en els seus estatuts i que té l’objectiu principal de promoure i difondre l’interès pel cinema en la formació de públics per mitjà de diverses activitats, com ara projeccions, debats, conferències, cursos o publicacions”

Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema de Catalunya

+Llei del Cinema de Catalunya

 

 

 

La Federació Catalana de Cineclubs participà en la Comissió de Cultura al Parlament de Catalunya on es va redactar la Llei del Cinema de Catalunya i on apareix per primera vegada el terme “Cineclub”