Scroll down

Adherir-te

Els cineclubs han d’estar federats a la FCC. (Als estatuts hauria de constar la paraula CINECLUB (aquells cineclubs que als estatuts no hi consta, els haurien de modificar, penseu que no suposa cap canvi en l’essència de la vostra entitat) de moment els que no ho teniu podeu fer un acord de junta indicant que a la propera assemblea es faria aquesta modificació

Signar un contracte d’adhesió

Els cineclubs triaran les pel·lícules a exhibir d’entre la programació disponible, amb subjecció a les condicions particulars que s’especifiquin en relació amb cada títol i a les condicions restants que s’estableixin en el conveni.

Es comprometen a exhibir un mínim de sessions en funció de la seva programació general anual

-Els Cineclubs que estableixin una col·laboració del seus usuaris en forma d’aportació econòmica per sessió no podran superar els imports establerts  a  Filmoteca de Catalunya

-En l’exhibició, promoció i difusió de les pel·lícules corresponents a la borsa de FilmoXarxa, els cineclubs adherits han d’exhibir el logotip de FilmoXarxa en un lloc visible situat a l’entrada de la Sala i en tots els suports de difusió de les mateixes que es derivin de les seves accions comunicatives.